Policy and privacy

Chính sách Quyền Riêng Tư cho Tiện Ích: Google Chat theme

Download: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-chat-theme/ppiekebgabmlkcdcgakidaebddgbbnni?hl=vi&authuser=2

Cảm ơn bạn đã sử dụng tiện ích của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và không thu thập dữ liệu cá nhân không cần thiết. Vui lòng đọc chính sách dưới đây để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

1. Thu thập Thông Tin:

Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng tiện ích của chúng tôi. Chúng tôi không theo dõi hoạt động trực tuyến của bạn, không sử dụng cookie hoặc công nghệ tương tự để thu thập thông tin về bạn.

2. Dữ liệu Cụ thể:

Tiện ích của chúng tôi không yêu cầu hoặc thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào như tên, địa chỉ email, địa chỉ v.v.

 

3. Chia Sẻ Thông Tin:

Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng với bên thứ ba, bất kể mục đích nào.

4. An toàn dữ liệu:

Mặc dù chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi vẫn thực hiện các biện pháp an ninh phù hợp để bảo vệ dữ liệu của bạn.

5. Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc phương tiện liên lạc khác được cung cấp trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi.

6. Chấp Nhận Chính Sách:

Bằng cách sử dụng tiện ích của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách quyền riêng tư này.

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật chính sách quyền riêng tư của mình và sẽ thông báo về bất kỳ thay đổi nào thông qua trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi.


Email: nguyendung17@outlook.com